holy.jpg

선교소식

Total Articles 22
Views 882
Views 1356
India / 인도를 위한 기도 [4]
[Level:14]NLC
2012.09.08
Views 12131
선교 기도 요청 [4]
[Level:1]변명근
2012.08.24
Views 11828
Views 18137
Views 17512
Views 17800
Views 21748
뉴라이프교회 여름 선교사역 감사 [92]
[Level:5]임현석 목사
2010.08.12
Views 21004
선교부흥회 [38]
[Level:5]임현석 목사
2010.04.03
Views 19259
Views 18553
Views 22951
북한 선교를 위한 기도제목 [583]
[Level:5]임현석 목사
2010.03.18
Views 90458
고난중에 있는 교회들을 위한 선교기도 [203]
[Level:5]임현석 목사
2010.03.18
Views 27750
Views 20978
임목사 기독일보 [108]
[Level:10]jl
2009.12.01
Views 24982
북아프리카 선교사 대회 [93]
[Level:10]jhl
2009.11.17
Views 23772
1200 W. Northwest Hwy., Palatine, IL 60067 Tel.(847)359-5200, Fax(847)359-8409 Copyright © 2003~2011 New Life Church All Rights Reserved. newlifechicago@yahoo.com
XE Login